Monitoring

monitoring i alerting systemów

Monitoring i alerting

Chociaż komponenty monitorujące są integralną częścią wielu rozwiązań IT, ich rola nadal bywa niedoceniana. Tymczasem oprócz typowej telemetrii (a więc informacji o wydajności poszczególnych komponentów, występujących problemach i awariach), dobry monitoring dostarcza ważnych biznesowo informacji. Statystyki dostępne w czasie rzeczywistym, jak również generowane raporty stanowią podstawę do świadomego planowania wydatków oraz optymalizacji kosztów związanych z infrastrukturą i działającymi na niej aplikacjami.

Jak możemy pomóc

  • Wdrożymy i będziemy utrzymywać monitoring skrojony do Państwa potrzeb.
  • W wariancie ekonomicznym będziemy monitorować Państwa infrastrukturę swoim systemem.
  • Wskażemy najistotniejsze metryki, stworzymy wykresy, przygotujemy raporty.
  • Będziemy czuwać i reagować na zdarzenia generowane w procesie monitorowania.

Szczegóły

  • Narzędzia monitoringu: Prometheus, Grafana, Zabbix
  • Zakres usług: konfiguracja, integracja, utrzymanie
  • Deployment monitoringu: wdrożenie u Klienta, infrastruktura forCore

Chmura, kontenery, Linux i więcej…

…dużo więcej. Jesteśmy elastyczni i chcemy poznać Państwa potrzeby.
Jaką architekturę systemu wybrać? Czy musimy korzystać z dużych dostawców chmurowych?
Czy moje systemy mogłyby być bezpieczniejsze? Kiedy zderzymy się z Galaktyką Andromedy?
Jeżeli czegoś nie ma w naszej ofercie, nie znaczy, że tego nie potrafimy!

Czekamy na nowe wyzwania