Audyt

audyt infrastruktury i systemu informatycznego

Dlaczego audyt bywa niezbędny?

Dobrze funkcjonująca infrastruktura IT to w dzisiejszych czasach podstawa każdej firmy, niezależnie od jej rozmiarów, branży, czy specyfiki działania na rynku. Zaniedbania na tym polu mogą powodować nieodwracalne skutki w postaci awarii kluczowych systemów informatycznych, utraty lub wycieku danych, czy wrogich działań osób niepowołanych.

Poprawnie przeprowadzony audyt pozwala w znacznym stopniu zminimalizować ryzyko awarii utrudniających prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Audyt który przeprowadzamy kierowany jest dla firm, które chcą:

  • rozpoznać kondycję swojej sieci informatycznej,
  • zbadać stan zabezpieczeń i dostępów,
  • poprawić konfigurację systemów,
  • poznać sposoby na usprawnienie infrastruktury informatycznej, a tym samym działania całego przedsiębiorstwa.

Jak przebiega audyt?

  • Przy współpracy z Klientem wykonujemy pełną inwentaryzację dotychczasowej infrastruktury IT. Dostęp do danych regulujemy umową na audyt oraz NDA.
  • Na podstawie wykonanej inwentaryzacji oraz zebranych danych przygotowujemy kompleksową dokumentację techniczną.
  • Bazując na danych uzyskanych w poprzednich krokach oraz dostępnej dokumentacji, wykonujemy pełen raport z audytu infrastruktury firmy. Zawiera on dokładny opis jej obecnego stanu oraz zestaw zaleceń.
  • Po omówieniu raportu i naniesieniu ewentualnych poprawek, rekomendujemy priorytetyzację, czyli wprowadzenie działań naprawczych według ich pilności.

Co dalej?

Po przeprowadzeniu audytu możemy kontynuować współpracę. Chętnie zadbamy o to, aby zrealizować przygotowaną listę rekomendacji. Przygotujemy ofertę, która obejmie wycenę wykonania zaleceń poaudytowych. Dzięki temu poznacie Państwo koszt wprowadzenia najbardziej pilnych zmian oraz zaplanujecie budżet na dalszą modernizację infrastruktury IT.

Chmura, kontenery, Linux i więcej…

…dużo więcej. Jesteśmy elastyczni i chcemy poznać Państwa potrzeby.
Jaką architekturę systemu wybrać? Czy musimy korzystać z dużych dostawców chmurowych?
Czy moje systemy mogłyby być bezpieczniejsze? Kiedy zderzymy się z Galaktyką Andromedy?
Jeżeli czegoś nie ma w naszej ofercie, nie znaczy, że tego nie potrafimy!

Czekamy na nowe wyzwania