Automatyzacja

automatyka infrastruktury i konfiguracji

Automatyzacja i infrastruktura w kodzie

O tym jak ważna jest automatyzacja w nowoczesnym IT nie trzeba nikogo przekonywać. Tylko dzięki narzędziom automatycznie konfigurującym systemy, deployującym kod, czy wykonującym testy możliwe jest szybkie dostarczenie aplikacji, testowanie poprawek, czy masowe uruchamianie i wyłączanie środowisk testowych. Jednak mnogość tych narzędzi, złożoność powstającego kodu oraz brak kompatybilności wstecznej może prowadzić do zakłóceń oraz opóźnień w krytycznych fazach wytwarzania produktu.

Jak możemy pomóc

  • Skonfigurujemy i wdrożymy narzędzia automatyzacji.
  • Będziemy utrzymywać systemy CI/CD.
  • Zbudujemy infrastrukturę cloudową za po mocą kodu (Infrastructure as Code).
  • Przygotujemy i wdrożymy narzędzia GitOps.

Szczegóły

  • Narzędzia: Terraform, Ansible, Gitlab
  • Rozwiązania: CI/CD, IaC, GitOps, Platform engineering
  • Zakres usług: konfiguracja automatyki, wdrożenie, utrzymanie kodu

Chmura, kontenery, Linux i więcej…

…dużo więcej. Jesteśmy elastyczni i chcemy poznać Państwa potrzeby.
Jaką architekturę systemu wybrać? Czy musimy korzystać z dużych dostawców chmurowych?
Czy moje systemy mogłyby być bezpieczniejsze? Kiedy zderzymy się z Galaktyką Andromedy?
Jeżeli czegoś nie ma w naszej ofercie, nie znaczy, że tego nie potrafimy!

Czekamy na nowe wyzwania