Integracja oprogramowania open source

Wolne, otwartoźródłowe oprogramowanie stanowi obecnie standard w wielu profesjonalnych zastosowaniach w branży teleinformatycznej. Nawet największe instytucje, także te historycznie związane z tradycyjnym kanałem dystrybucji, coraz chętniej wykorzystują model open source przy licencjonowaniu swoich produktów. Daje się to szczególnie zauważyć w najdynamiczniej rozwijających się sektorach IT, takich jak technologie mobilne i chmury obliczeniowe.

Rysunek OS puzzle

Niewątpliwie trend ten spowodowany jest niskimi kosztami tworzenia i testowania oprogramowania, brakiem opłat licencyjnych, łatwością dostosowania do konkretnych potrzeb oraz szerokim możliwościom łączenia z otwartymi, ale także i zamkniętymi aplikacjami komercyjnymi. Cechy te sprawiają, że oprogramowanie FOSS (Free and Open Source Software) jest tworzywem, które bardzo dobrze poddaje się procesowi integracji w procesie budowania złożonych systemów informatycznych.

Trudności

Należy jednak pamiętać, że skuteczne wykorzystanie narzędzi otwartoźródłowych w zaawansowanych projektach, które spełniać mają standardy rozwiązań klasy enterprise wymaga nie tylko dogłębnej, interdyscyplinarnej znajomości samych aplikacji, warstwy systemowej, sieciowej i sposobów komunikacji pomiędzy poszczególnymi komponentami tworzonego rozwiązania. Specyfika open source sprawia, że przy realizacji założeń projektu informatycznego istnieje potrzeba skutecznego posługiwania się narzędziami developerskimi. Przykładem może być oprogramowanie do kontroli i audytu kodu, testowania aplikacji w rozmaitych środowiskach oraz platformy używane przez programistów do komunikacji i śledzenia błędów. Należy znać i rozumieć specyfikę największych przedsięwzięć otwartoźródłowych, jak też zdawać sobie sprawę, że bez dokładnego rozeznania w setkach mniejszych projektów, nie jest możliwa szybka i – co najważniejsze – tania budowa kompletnych rozwiązań. Tworzenie od podstaw brakujących komponentów jest najczęściej nieakceptowalne ze względu na ograniczenia czasowe i finansowe.

Schemat: koncepcja systemu analizy zdarzeń
Przykładowa koncepcja systemu analizy zdarzeń zbudowana w oparciu o komponenty otwartoźródłowe

Rozwiązanie

Zespół forCore specjalizuje się w tworzeniu systemów informatycznych opartych o rozwiązania innowacyjne, charakteryzujące się największą dynamiką rozwoju i najszybszym wzrostem udziału w najważniejszych przedsięwzięciach branży IT. Staramy się nie tylko śledzić bieżące ścieżki rozwoju aplikacji i systemów, ale też patrzeć na rynek z szerszej perspektywy. Naszym atutem jest łatwość wyodrębniania trendów, które dopiero będą kształtować profil branży IT oraz umiejętność unikania „ślepych uliczek” produktów pozbawionych realnych szans na szerokie przyjęcie przez rynek. Jesteśmy przekonani, że nasze doświadczenie pozwala czynić to skutecznie. Dlatego też, mimo udziału w przedsięwzięciach wykorzystujących różne modele licencyjne, koncentrujemy się właśnie na produktach budowanych z użyciem wolnego oprogramowania otwartoźródłowego.

W ramach szeroko pojętych usług integracji oprogramowania proponujemy:

  • projektowanie systemów informatycznych opartych o otwarte, ogólnodostępne oprogramowanie, działające pod kontrolną systemu GNU/Linux,
  • dostosowanie aplikacji i narzędzi do potrzeb klienta poprzez modyfikację kodu źródłowego, proces kompleksowej konfiguracji jego komponentów oraz optymalizację warstwy sieciowej, systemowej i aplikacyjnej,
  • rozbudowę istniejących systemów o dodatkowe funkcjonalności (np. monitoring, redundancję i load-balancing, usługi klastrowe, rozproszony storage).

Proponując Państwu rozwiązania, które cechują się największym potencjałem i perspektywą rozwoju, dajemy możliwość uzyskania realnej przewagi rynkowej. Konkurencja, szczególnie w postaci przedsiębiorstw dłużej obecnych na rynku, odznacza się często podejściem zbyt konserwatywnym. W dłuższej perspektywie ogranicza to zdolność odpowiednio szybkiego reagowania na zmiany.

Rzeczą bezsporną jest fakt, że branża IT, szczególnie w sektorze nowych technologii, charakteryzuje się wyjątkową dynamiką. Chcemy pomóc naszym klientom w pełnym wykorzystaniu tego potencjału.