Rozwiązania dla chmur obliczeniowych

Chmury obliczeniowe (ang. cloud computing) są obecnie jedną z najważniejszych i najaktywniej rozwijanych gałęzi branży IT. Nic w tym dziwnego, gdyż powstanie chmur zrewolucjonizowało podejście do sposobu przechowywania danych, zmieniło biznesowy model, w jakim oferowane są produkty informatyczne i przyczyniło się do zredukowania kosztów utrzymania infrastruktury teleinformatycznej.

Chmura

Zwiększająca się liczba inwestycji w dziedzinie cloud computing i zaangażowanie największych firm branży świadczy o ogromnym potencjalne chmur obliczeniowych. Dane statystyczne wskazują jednoznacznie, że w najbliższych latach udział tego segmentu w sektorze produktów nowych technologii będzie systematycznie powiększany.

Własna chmura w przedsiębiorstwie

Do niedawna chmurami obliczeniowymi i oprogramowaniem do ich budowania dysponowały największe firmy z branży IT. Instytucje, które chciały oferować klientom usługi typu IaaS (i pokrewne) były skazane na tworzenie własnych rozwiązań. Generowało to bardzo duży koszt, a ciężar rozwijania takiego produktu nie zawsze bilansowany był spodziewanym zyskiem. Najczęściej jedyną ekonomicznie uzasadnioną alternatywą była dzierżawa infrastruktury wirtualnej.

Obecnie jednak sytuacja uległa zasadniczej zmianie. Opracowano już odpowiednie oprogramowanie, przy użyciu którego wdrożenie własnych chmur obliczeniowych i udostępnianie wirtualnej infrastruktury klientowi jest rzeczą osiągalną nawet dla małych i średnich firm. Niezbędne narzędzia dostępne są w modelu open source, pozostaje tylko kwestia ich integracji i wdrożenia całości rozwiązania w oparciu o przewidywany profil oferowanych usług.

OpenStack

Istnieje kilka otwartych i darmowych rozwiązań, które pozwalają na implementację modelu chmury publicznej, prywatnej i mieszanej, jednak najważniejszym z nich jest OpenStack. Projekt zapoczątkowały NASA i Rackspace w 2010 roku. Od tego czasu gwałtownie zyskuje on na popularności. W OpenStacka inwestują korporacje takie jak Canonical, Cisco, Dell, Hewlett-Packard i IBM.

OpenStack składa się w istocie z wielu oddzielnych projektów, z których każdy stanowi (najczęściej opcjonalny) komponent, możliwy do włączenia we własnej instalacji (np. moduły hypervisorów, storage blokowy i obiektowy, zarządzanie sieciami etc.). Elementy OpenStacka przeznaczone są do pracy na standardowym, tanim sprzęcie, w większości przypadków w modelu rozproszonym. Oznacza to, że odpowiednio zaimplementowaną chmurę obliczeniową można uruchomić nawet w niewielkiej skali, na niedrogiej infrastrukturze. Następnie, w miarę zaistnienia potrzeby biznesowej, na bieżąco ją rozbudowywać, z pominięciem jednorazowej inwestycji w wydajny, ale kosztowny sprzęt. Należy też wspomnieć, że OpenStack zgodny jest na poziomie API z produktem Amazon Web Services, co ułatwia przenoszenie aplikacji pracujących w tej chmurze.

Integracja

Przedstawione wyżej cechy niewątpliwie uwidaczniają, że OpenStack stanowi atrakcyjną platformę, na której warto oprzeć własne produkty cloudowe. Nie ma on naturalnie samych zalet. Przede wszystkim jest to rozwiązanie złożone, w żadnym razie nie stanowi ono monolitycznego produktu. Jest raczej zestawem dość luźno powiązanych komponentów, z których zbudować można odpowiadającą własnym wymaganiom architekturę.

Wdrożenie dobrze działającego rozwiązania sprowadza się m.in. do właściwego zaprojektowania węzłów kontrolnych, zastosowania optymalnego modelu redundancji, wyboru odpowiednich backendów bazodanowych oraz sposobu replikacji danych, typów blokowej i obiektowej pamięci masowej etc. Dużym wyzwaniem jest stworzenie systemu, który gwarantować będzie odpowiednio wysoką dostępność, charakteryzując się przy tym dużą skalowalnością oraz możliwością szybkiego dostosowania do bieżących potrzeb biznesowych.

Niezwykle szybki rozwój OpenStacka sprawia, iż istotną kwestią jest wydzielenie zasobów ludzkich do stałego śledzenia zmian w poszczególnych jego elementach, gdyż możliwość szybkiego opanowania nowych funkcjonalności i udostępnienie ich klientom, przekłada się na realną przewagę nad konkurencją. Odrębną kwestią jest fakt, iż często zachodzi też konieczność nawiązania aktywnej współpracy z twórcami kodu w zakresie usuwania błędów i optymalizacji kodu.

forCore – usługi cloudowe (schemat)

forCloud

Zespół forCore, znając z praktyki opisane tu uwarunkowania, a przede wszystkim mając duże doświadczenie w realizacji projektów opartych o oprogramowanie open source, oferuje Państwu szeroko pojęte usługi związane z budową chmur opartych o platformę OpenStack. W szczególności:

  • projektowanie chmur obliczeniowych,
  • wdrożenia produktów opartych o komponenty OpenStacka,
  • utrzymanie systemów chmur obliczeniowych i wsparcie techniczne,
  • integracja aplikacji otwartoźródłowych z OpenStackiem,
  • doradztwo techniczne w zakresie konfiguracji i użytkowania oprogramowania OpenStack i aplikacji powiązanych.

forCloud logo

Zapraszamy też do zapoznania się z produktem forCloud, który jest gotowym rozwiązaniem chmury obliczeniowej, opartym o platformę OpenStack. Został on przez nas zbudowany w oparciu o sprawdzone komponenty i gruntownie przetestowany. Do zalet produktu należy też zaliczyć dużą elastyczność w zakresie konfiguracji środowiska docelowego oraz bardzo dobre wsparcie techniczne wraz z możliwością utrzymywania całości rozwiązania przez zespół forCore. Jest to narzędzie idealne dla instytucji, które swoją ofertę poszerzyć chcą o zaawansowane usługi w modelu IaaS, przy zachowaniu niskich kosztów wdrożenia i optymalnym modelu utrzymania.

Jesteśmy przekonani, iż wraz z upowszechnieniem się otwartych platform chmur obliczeniowych, cloud computing wejdzie w nową erę, w której usługi udostępniania infrastruktury wirtualnej i aplikacji w chmurach nie będą wyłącznie domeną największych instytucji.

Zapewniamy, że opierając się na doświadczeniu zespołu forCore, wykorzystacie Państwo zarysowane możliwości już dziś.