Open Source znaczy za darmo i wysokiej jakości

Wiele osób i przedsiębiorstw sceptycznie przygląda się dynamicznemu rozwojowi oprogramowania Open Source głownie dlatego, że „darmowo” kojarzy się z brakiem jakości. Bezpłatne udostępnianie programów wynika m.in. z tego, iż nie ponoszone są jakiekolwiek nakłady na promowanie przedsięwzięcia oraz z braku zaangażowania w procesy powstawania potentatów rynku informatycznego. Dlatego też, programy Open Source nie są w stanie dorównać popularności rozwiązań komercyjnych. Programy przygotowywane i rozwijane są przez stale poszerzające się grono programistów z całego świata, którzy posiadają stały dostęp do kodów źródłowych. Posiadane przez użytkowników kody źródłowe pozwalają na monitorowanie i modyfikację programów, a także na szybką eliminację wszelkich błędów, co przyczynia się do rozwoju poszczególnych modułów. Zarządzanie projektem rozwoju oprogramowania Open Source staje się więc skuteczniejsze, szybsze i pozwala na stworzenie bardzo wysokiej jakości oprogramowania.

Wątpliwości i jasne odpowiedzi

Do tej pory wiele przedsiębiorstw nie używało rozwiązań Open Source, ponieważ o oprogramowaniach krąży szereg stereotypowych przekonań, które są rezultatem działań producentów płatnego oprogramowania oraz brakiem gruntownej znajomości zagadnienia. Pierwszy i najbardziej popularny zarzut stawiany oprogramowaniu klasy Open Source to niska jakość. W praktyce ten zarzut można obalić, gdyż każde oprogramowanie produkowane przez komercyjne przedsiębiorstwa informatyczne znajdzie swój odpowiednik w oprogramowaniach Open Source. Wynika to z faktu, że kod źródłowy do poszczególnych programów jest ogólnie dostępny dla programistów, co pozwala na bieżąco redukować pojawiające się błędy. Sprzyja to dynamicznemu rozwojowi projektów oprogramowań i ciągłemu podnoszeniu jakości programów Open Source.

Wielu przedsiębiorców rezygnuje z wdrażania rozwiązań Open Source obawiając się braku wsparcia technicznego. Okazuje się jednak, iż pomoc techniczna udzielana w przypadku usterek w programach Open Source jest skuteczniejsza i tańsza niż w przypadku aplikacji komercyjnych. Dzieje się tak za sprawą „miłośników” tego typu rozwiązań, którzy zakładają i zrzeszają się w klubach internetowych i wzajemnie rozwiązują problemy, jakie pojawiają się w czasie używania tego typu programów. Ponadto naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorstw wdrażających bezpłatne rozwiązania wychodzi wiele firm informatycznych, które proponują kompleksowe usługi z zakresu wdrażania i modyfikacji, a także organizują szereg szkoleń z posługiwania się poszczególnymi modułami.

Wśród wielu użytkowników króluje przekonanie, że bezpłatne oprogramowanie rodzi pewne komplikacje prawne. Jednak i ta teza jest nie prawdziwa. Rozporządzenie Ministra Finansów mówi, iż programów dostępnych publicznie nie trzeba opodatkowywać. Tak więc użytkownicy Open Source nie ponoszą zbędnych kosztów, a jednocześnie posiadają w pełni legalne i dobrej jakości programy komputerowe. Jedyna możliwość pobierania opłat w przypadku Open Source jaka istnieje, to opłaty za dodatkowe usługi np. wdrażanie, konfiguracje i instalacje modułów pobierane przez firmy informatyczne, które wykonują takie zlecenia dla użytkowników.

Jednym z argumentów przeciwników rozwiązań Open Source jest obawa, iż oprogramowanie może w każdej chwili zniknąć z rynku. Jednak jego obecny, intensywny rozwój potwierdza coraz większą popularyzację i nic nie wskazuje na to, że rozwiązania Open Source znikną z rynku.

Tym samym możemy podejrzewać, że dotychczasowe mity na temat rozwiązań Open Source odchodzą w niepamięć, a przedsiębiorcy coraz bardziej przekonani są o niezawodności i bardzo dobrej jakości tych modułów.

Zalety rozwiązań Open Source

Po wnikliwej analizie korzyści wynikających z używania oprogramowania Open Source, coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na wdrażanie ich w swoich firmach. Do stosowania tego typu oprogramowania przekonuje przede wszystkim brak ponoszonych kosztów związanych z nabyciem licencji. Zaletą wynikającą z użytkowania bezpłatnych oprogramowań jest ich jakość - w niczym nieodbiegająca od form płatnych aplikacji komercyjnych, tym samym firmy mogą tak samo efektywnie i z dużymi sukcesami pracować używając oprogramowań klasy Open Source. Lista darmowego oprogramowania jest niesłychana duża. Plusem rozwiązań Open Source jest możliwość ich natychmiastowego pozyskania - w zasadzie wszystkie tego typu aplikacje dostępne są w Internecie.

W razie jakichkolwiek błędów lub problemów wynikających z używania programów Open Source użytkownik ma możliwość natychmiastowego interweniowania dzięki działającym w Internecie licznym portalom czy nawet klubom użytkowników oprogramowania Open Source. Tym samym następuje znaczna redukcja czasu poświęconego na poprawianie usterki, niż miałoby to miejsce w przypadku aplikacji komercyjnych. Ponadto wiele firm informatycznych świadczy kompleksowe usługi w dziedzinie serwisowania, a także wdrażania oraz instalowania wszelkiego typu programów.

Open Source a biznes

Dynamika i coraz większa popularyzacja rozwiązań Open Source w biznesie widoczna jest zarówno na świecie, jak również w Polsce. Głównym czynnikiem wybierania przez biznes tego typu rozwiązań jest niezależność od producenta (41 proc.) wynikająca nie tylko z braku opłat licencyjnych, ale i wielu aspektów prawnych dotyczących wykorzystania oprogramowania. Biznes kusi także niezwykle korzystny stosunek jakości do ceny w przypadku rozwiązań Open Source - przedsiębiorstwo minimalizuje bądź nie ponosi kosztów zakupu, jak i w przyszłości nie jest zobowiązanie ponosić koszty związane z opłatami licencyjnymi. Otwarty kod źródłowy jest opcją mającą ogromne znaczenie zważywszy, iż wiele przedsiębiorstw ceni sobie taką możliwość (17 proc.). Oprogramowanie Open Souce jak żadne inne spełnia wymóg całkowitej możliwości indywidualizacji oprogramowania i to zarówno w zakresie rozwiązań funkcjonalnych, jak również interfejsowych.

Nieco zaskakujący może wydawać się fakt uznania rozwiązań klasy Open Source za bardziej bezpieczne, a to za sprawą powszechnie dostępnego kodu źródłowego. Chodź brzmi to absurdalnie, to własne dzięki niemu programy Open Source są bezpieczniejsze. Programiści mając „otwarte źródło” mogą natychmiast poprawić i wyeliminować błędy, które się pojawiają.

Patrząc w przyszłość

Stereotypy, które do tej pory krążyły na temat rozwiązań Open Source nie istnieją. Dynamicznym wdrażaniem bezpłatnych programów posiadających otwarty kod źródłowy zajmują się dziś nie tylko klienci sektora biznesowego. Coraz częściej te rozwiązania są wybierane i popularyzowane wśród klientów rynku konsumpcyjnego.

Tak więc, w przyszłości to oprogramowania Open Source, których jakość, intensywność i ciągły rozwój tworzą obecnie koniunkturę na rynku mają szansę zawojować całym światem, a tym samym mają możliwość wyparcia komercyjnych aplikacji

Źródło: Twoja-firma.pl – vortal dla MSP