Wielkie perspektywy przed Cloud Computingiem

Jak wskazują wyniki badania przeprowadzonego przez PMR wśród 300 największych firm IT w Polsce w maju 2014 r., zawarte w raporcie „Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2014. Prognozy rozwoju na lata 2014-2018”, oczekiwania głównych graczy względem dalszego rozwoju rynku cloud computingu w Polsce są optymistyczne.

Większość respondentów spodziewa się jego dynamicznego rozwoju w latach 2014 i 2015, przede wszystkim w modelu SaaS.

W porównaniu z wynikami uzyskanymi w 2013 r. opinie respondentów odnośnie rozwoju cloud computingu okazują się jeszcze bardziej optymistyczne. We wszystkich trzech kategoriach wzrósł odsetek respondentów, którzy przewidują dynamiczny rozwój rynku. Jednocześnie zmalał udział respondentów nieprzewidujących dalszego rozwoju. Z trzech głównych modeli technologii cloud computing, SaaS uznawany jest za najbardziej perspektywiczny. Zbliżony, ponad 30-proc. odsetek respondentów oczekiwał dynamicznego wzrostu modelu IaaS oraz PaaS w latach 2014–2015.

W opinii największych firm nadal kluczowym czynnikiem wpływającym na rozwój rynku cloud computingu w Polsce jest poszukiwanie przez firmy oszczędności. Istotnym okazuje się również wzrost mobilnego internetu i rynku aplikacji mobilnych oraz coraz większa ilość przetwarzania danych. Waga bezpieczeństwa, jako czynnika wpływającego na rynek cloud computingu w 2014 r., uległa zmniejszeniu. Jedynie 15 proc. respondentów uznało go za czynnik kluczowy. Rok wcześniej, w analogicznym badaniu, odsetek ten wynosił 23 proc. Jeszcze wyższy w skali spadek zanotowały regulacje prawne, jako czynnik wpływający na rynek cloud computingu. W 2014 r. jedynie 3 proc. respondentów uznało ten czynnik za kluczowy. W 2013 r. odsetek zanotował wartość o 10 punktów proc. wyższą.

Technologia cloud computing nie jest już tylko atrakcyjnym medialnie trendem. Działania marketingowo-edukacyjne dostawców w coraz większym stopniu przeradzają się w konkretne decyzje biznesowe, które w następstwie odzwierciedlają się w wartości rynku. Coraz większa liczba przedsiębiorstw, zarówno w segmencie MŚP jak i korporacyjnym, jest świadoma korzyści wynikających z zastosowania tej technologii – podaje PMR.

Cloud computing, mimo bezsprzecznie rosnącego nim zainteresowania, de facto stanowi margines całego rynku IT. W najbliższych latach ma się jednak rozwijać w imponującym tempie. IDC oszacowało, iż w 2012 r. w Polsce rynek chmury był wart około 216 milionów złotych, a rok później ok. 260 milionów. Już w 2017 r. ma być wart 690 milionów złotych, co daje średni roczny wzrost przekraczający 27 %. Jeśli takie tempo utrzymałoby się dłużej, usługi chmurowe mogą zdominować cały rynek IT. Natomiast już teraz widać ewolucję tego rynku i jego dojrzewanie. Analitycy z IDC zwracają uwagę, że użytkownicy zaczynają postrzegać chmurę jako rozwiązanie do współdzielenia zasobów, zwiększania elastyczności działania i szybkiego wdrażania potrzebnych rozwiązań. Wcześniej klienci oczekiwali przede wszystkim łatwości w użytkowaniu i niskiej ceny. Na decyzję o korzystaniu z chmury wpływa wiele czynników, a użytkownicy korzystają z niej w różnych modelach: hybrydowym (20,7 proc.), prywatnym (20 proc.) bądź publicznym (zaledwie 4,3 proc.). Według IDC sprzedaż rosłaby jeszcze szybciej, gdyby nie obawy użytkowników o bezpieczeństwo danych. Choć ten czynnik, jak pokazują inne badania, traci szybko na znaczeniu. Problemem pozostaje natomiast integracja własnych zasobów IT z zewnętrzną chmurą.

Odnośniki:

Źródło: ekonomia.rp.pl